Issues Accessible Online


2-2009 / Recenze a reflexe / Jan Horský

VLADIMÍR URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu

České Budějovice 2008, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (Monographia historica 9), 304 s.

Jan Horský

Jan Horský (*1963) teaches at the Faculty of Humanities of the Charles University in Prague , honza.horsky@seznam. cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article