Issues Accessible Online


2-2009 / Recenze a reflexe / Miloš Havelka

FRANTIŠEK KUTNAR, JAROSLAV MAREK, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví

Praha 2009, NLN – Nakladatelství lidové noviny, 1088 s.

Miloš Havelka

Miloš Havelka (*1944), působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , Milos.Havelka@fhs.cuni.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article