Issues Accessible Online


1-2009 / Recenze a reflexe / Josef Šrámek

PETR SOMMER, DUŠAN TŘEŠTÍK, JOSEF ŽEMLIČKA (edd.), Přemyslovci. Budování českého státu

Praha 2009, Nakladatelství Lidové noviny, 782 s.

Josef Šrámek

Other contributions by the same author

Back to contents

Download article