Issues Accessible Online


1-2008 / Recenze a reflexe / Kateřina Kolářová

JANA CVIKOVÁ, JANA JURÁŇOVÁ, L’UBICA KOBOVÁ (edd.), Histórie žien. Aspekty písania a čítania

Bratislava 2007, Aspekt, 328 s.

Kateřina Kolářová

Kateřina Kolařová (*1976), působí na Fakultě humanitních studií UK , cakaba@ seznam.cz       Other contributions by the same author

Back to contents

Download article