Issues Accessible Online


1-2008 / Recenze a reflexe / Michael Voříšek

LUCIE STORCHOVÁ (ed.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii

Praha 2007, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 202 s.

Michael Voříšek

Other contributions by the same author

Back to contents

Download article