Issues Accessible Online


2-2007 / Recenze a reflexe / Karel Šima

MARTIN NODL, Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografi i 19. a 20. století

Brno 2007, Centrum pro studium demokracie a kultury, 264 s.

Karel Šima

Other contributions by the same author

Back to contents

Download article