dostupná čísla


2-2007 / Recenze a reflexe / Veronika Středová

MARTIN NODL, Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografi i 19. a 20. století

Brno 2007, Centrum pro studium demokracie a kultury, 264 s.

Veronika Středová

další články autora

zpět na obsah

stáhnout článek