Issues Accessible Online


2-2007 / Recenze a reflexe / Karel Šima, Kateřina Sýkorová

ALENA IVANOVA, JAN TUČEK (edd.), Cesty k národnímu obrození: Běloruský a český model

Praha 2006, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 416 s.

Karel Šima, Kateřina Sýkorová

Other contributions by the same author
Other contributions by the same author

Back to contents

Download article