dostupná čísla


Cena za doktorskou dizertaci na poli historie a teorie historiografie

27.1.2018
Mezinárodní komise pro historii a teorii historiografie (ICHTH) vypisuje cenu za doktorskou dizertaci obhájenou v letech 2015, 2016 a 2017 v oblasti teorie historie, dějin historiografie, filozofie dějin či historické metodologie. Cena je spojena s finanční odměnou a je otevřena rovněž pro disertace v jiném než anglickém jazyce, pokud autor(ka) dodá resumé v rozsahu minimálně 2000 slov (cca 6 stran). Přihlášky lze posílat do 31. března profesoru Chrisu Lorenzovi. Pro detailnější informace je připojen pdf leták.

ICHTH_Dissertation_Prize_2017