Issues Accessible Online


2-2018 / Recenze a reflexe / Karel Šima

MAREK JAKOUBEK (ed.), Teorie etnicity: Čítanka textů

Praha, SLON – Sociologické nakladatelství 2016, 734 s.

Karel Šima

Other contributions by the same author

Back to contents