Issues Accessible Online


2-2018 / Recenze a reflexe / Marie Crhová

MICHAL FRANKL, MILOSLAV SZABÓ, Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa

Praha 2015, Nakladatelství Lidové noviny, 344 s.

Marie Crhová

Other contributions by the same author

Back to contents