Issues Accessible Online


1-2019 / Recenze a reflexe / Filip Herza

JAKUB MACHEK, Počátky populární kultury v českých zemích: tištěná média a velkoměstská kultura kolem roku 1900

Příbram 2017, Pistorius & Olšanská, 284 s.

Filip Herza

Filip Herza (*1986), působí na Fakultě humanitních studií UK , filipherza@gmail.cz       Other contributions by the same author

Back to contents