dostupná čísla


Obsah časopisu

Úvod: aktuální přístupy k výzkumu paměti (zkušenosti z fóra Dějiny ve veřejném prostoru II, 2020)

Vojtěch Ripka, Kamil Činátl

Vojtěch Ripka je vědeckopedagogický pracovník Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednáší rovněž na Anglo-americké univerzitě v Praze, , v.ripka@historylab.cz       další články autora
Kamil Činátl působí jako docent na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je také vědeckopedagogický pracovník Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů, , kamil.cinatl@ff.cuni.cz       další články autora