dostupná čísla


Obsah časopisu

České hrady a zámky: možnosti interpretace fenoménu

Michal Kurz, Čeněk Pýcha

Michal Kurz působí jako vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, , kurz@mua.cas.cz       další články autora
Čeněk Pýcha je vedoucím Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a vyučuje na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK, , cenek.pycha@ustrcr.cz       další články autora
Studie vymezuje a v několika tematických vrstvách analyzuje podstatu fenoménu navštěvování hradů a zámků, který od konce 40. let do současnosti zůstává stabilní a široce sdílenou kulturní praktikou české společnosti. Představuje některé možnosti, jak tento jev v historické perspektivě interpretovat v duchu critical heritage studies. Promýšlí peripetie a paradoxy historického vývoje, jejichž důsledky se v mnoha ohledech promítají do současného stavu této praktiky. Klíčová slova: hrady a zámky, památková péče, critical heritage studies, ideologie, muzeum