dostupná čísla


Obsah časopisu

Babiččino údolí: krajina paměti v digitálních médiích

Kateřina Sixtová

Kateřina Sixtová je doktorandka Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK, , kackachladkova@seznam.cz       další články autora
Text zodpovídá otázku, jak tradiční místa nebo krajiny paměti reagují na konektivní obrat (connective turn). Sleduje, jak se v souvislosti s nástupem masových a v posledních letech také digitálních médií mění vzpomínání na minulost. Text zkoumá vliv digitálních médií na vzpomínkovou praxi na příkladu Babiččina údolí. Ten ukazuje, že se globální proměny vzpomínání vztahují i na regionální místa paměti. Odpovědi hledá text na vybraných digitálních platformách – Google Mapách, TripAdvisoru a Instagramu. Analýza se věnuje jak textové, tak také obrazové složce zvolených médií. Kritériem výběru byla jednak uživatelská oblíbenost a jednak rozmanitost mediální povahy těchto platforem. Teoreticky text vychází především z práce Andrewa Hoskinse a Sharon Macdonald. Klíčová slova: místa paměti, krajina paměti, Babiččino údolí, konektivní obrat, digitální média