dostupná čísla


Obsah časopisu

Strategie plagiátorské obrany

Příspěvek k debatě o etice historické práce

Ondřej Crhák, Tomáš Konečný

Ondřej Crhák je výzkumný pracovník a archivář Náprstkova muza a doktorand FFUK, , ondrej.crhak@nm.cz       další články autora
Tomáš Konečný je doktorand FFUK a externí výzkumný pracovník Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku a Národního technického muzea, , konecnt@gmail.com       další články autora
Předkládaný příspěvek je reakcí na panelovou diskusi o etice v historiografii, uspořádanou na 12. sjezdu českých historiků v září 2022 pod vedením profesora Milana Hlavačky. Hlavním cílem této diskuse bylo zhodnotit nedávné aféry spojené s problémem plagiátorství v české historické vědě. V našem textu jsme se pokusili popsat a analyzovat některé ze souvisejících obranných strategií a zhodnotit rizika takového jednání. Hlavním cílem této studie je rozebrat otázku obranu proti neetickému chování obecně. Tento článek považujeme za začátek seriózní diskuse na toto téma v rámci české akademické obce. Klíčová slova: plagiátorství, etika, historiografie, obranná strategie