dostupná čísla


Obsah časopisu

HANS RENDERS, DAVID VELTMAN (edd.), Fear of Theory: Towards a New Theoretical Justification of Biography

Leiden-Boston 2021, Brill, 276 pp., ISBN 978-90-04-49854-9

Jana Wohlmuth Markupová

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií , Jana.WohlmuthMarkupova@fhs.cuni.cz       další články autora