dostupná čísla


Obsah časopisu

DAGNOSŁAW DEMSKI, DOMINIKA CZARNECKA (edd.), Staged Otherness: Ethnic Shows in Central and Eastern Europe 1850–1939

Budapest 2021, CEU Press, 449 s., ISBN 978-963-386-439-5

Filip Herza

Filip Herza (*1986), působí na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR , herza@eu.cas.cz       další články autora