dostupná čísla


Obsah časopisu

MARKÉTA KŘÍŽOVÁ, JITKA MALEČKOVÁ, Central Europe and the Non-European World in the Long 19th Century

Berlin 2022, Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, 253 s., ISBN 978-3-7329-0867-7

Josef Řičář

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií       další články autora