dostupná čísla


aktuální události

Za hranice sekularizace. Náboženství v kultuře, společnosti a politice střední Evropy 19. a 20. století

Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století | Časopis CfP

Role a vliv náboženství ve veřejném prostoru vzrůstají a upadají v každém socioekonomickém kontextu – předindustriálním, industriálním i postindustriálním – o čemž se obyvatelé střední Evropy v posledních letech znovu přesvědčují ať již v globální, nebo lokální perspektivě. Úloha a dopad náboženství nejsou vždy nutně spjaty a podmíněny růstem lidského poznání, racionality nebo technologií. Ústup náboženství z veřejného prostoru a privatizace náboženských hodnot a praxe ostatně ani nekopírují procesy industrializace, urbanizace nebo politických procesů a změn. Kritický pohled na sekularizační paradigma se tak nutně stává neoddělitelnou součástí soudobých vědeckých diskusí. Právě z těchto perspektiv se nové tematické číslo časopisu Střed/Centre chce podívat na roli náboženství i vývoj a cesty historiografie věnující se náboženským dějinám. Redakční uzávěrka: 31. 12. 2017. Publikační jazyky: čeština, angličtina, němčina  | Střed CfP  | podrobněji...