dostupná čísla


aktuální události

Minulost v přítomnosti politické praxe

Střed | Centre | Časopis CfP
Vztah politických reprezentací k minulosti je stále velmi aktuálním tématem zasluhujícím kritickou reflexi ze strany různých společenskovědních oborů. Instrumentální politizaci dějin je možné vnímat jako strategii, kterou se snaží aktéři politiky legitimizovat jimi prosazovaný normativní řád. Ve střední Evropě můžeme přitom zejména s důležitými historickými výročími poslední doby pozorovat novou dynamiku vztahu historizujících narativů a úzce definovaných politických aktérů, kteří ve vzrůstající míře využívají dějinnou látku k aktuální politické agitaci. Připravované číslo časopisu se proto zaměří právě na významné aspekty spojené s politickou instrumentalizací dějin ve střední Evropě během posledních dvou staletí. Redakce uvítá empirické i teoretické či metodologické příspěvky nejen z oblasti historie či politologie, ale i z dalších společenskovědních a humanitních oborů. Redakční uzávěrka pro odevzdání studií: 31. ledna 2019
podrobněji...  |