dostupná čísla


aktuální události

Call for Panel Participants: ISECS 2019 (Edinburgh) - Correspondence Collections from (East-)Central Europe between Textuality and Materiality

Edinburgh, UK | konferenční výzva
In the early modern period, letters were key instruments of long-distance communication. The popularity of the genre and the amount of letters written and especially published rose significantly over the course of the eighteenth century. In contrast to the main present-day means of communication, eighteenth century letters were profoundly material and can be regarded as both texts and objects. In our panel, we would thus like to jointly explore the communicative, narrative dimensions of letters and the material aspects of letter writing, circulation and usage. Whereas the western European correspondence collections seem better known to scholars, an intensive collaborative research of preserved Central and East-Central European epistolary sources is needed in order to achieve a more inclusive perspective of letter writing and related socio-cultural practices, such as gift giving, publishing, translating and transporting. Central and East-Central European archives seem to abound in unpublished and relatively little known collections of family correspondence, letters documenting patronage relationships, scholarly and friendship networks etc. A closer look may indeed reveal related bodies of texts and raise questions about forging Enlightenment, gender, religious and other identities, which fit well into the main theme of the 15th International Congress on the Enlightenment “Enlightened identities”. We welcome papers informed by textual and material culture studies methodologies and our understanding of geographic frame is capacious. Examples of epistolary communication crossing East-West boundaries are also welcome. We invite paper proposals from both established scholars and early career researchers (including doctoral students). Proposals should be sent to panel organizers, Veronika Čapská (vc374@cam.ac.uk) and Teodora Shek Brnardić (tshek@isp.hr), until January 15, 2019. Please provide an English abstract of ca. 250 to 400 words and a short biographical note. On
Edinburgh panel draft, 18th c. Correspondence Collections  | 

Minulost v přítomnosti politické praxe

Střed | Centre | Časopis CfP
Vztah politických reprezentací k minulosti je stále velmi aktuálním tématem zasluhujícím kritickou reflexi ze strany různých společenskovědních oborů. Instrumentální politizaci dějin je možné vnímat jako strategii, kterou se snaží aktéři politiky legitimizovat jimi prosazovaný normativní řád. Ve střední Evropě můžeme přitom zejména s důležitými historickými výročími poslední doby pozorovat novou dynamiku vztahu historizujících narativů a úzce definovaných politických aktérů, kteří ve vzrůstající míře využívají dějinnou látku k aktuální politické agitaci. Připravované číslo časopisu se proto zaměří právě na významné aspekty spojené s politickou instrumentalizací dějin ve střední Evropě během posledních dvou staletí. Redakce uvítá empirické i teoretické či metodologické příspěvky nejen z oblasti historie či politologie, ale i z dalších společenskovědních a humanitních oborů. Redakční uzávěrka pro odevzdání studií: 31. ledna 2019
podrobněji...  |