dostupná čísla


aktuální události

Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe

7. - 8. 9. 2017, FF KU Ružomberok | Seminář CfP

Seminár je interdisciplinárny, stanoviská, tematické podnety a metodologické impulzy vychádzajú z vedných odborov, akými sú literárna veda, umenoveda, dejiny a teória kultúry, flozofa, archeológia a pod. [navrhované témy] I. panel: Teória kultúrnych dejín (KD) II. panel: Metodológia KD III. panel: Historiografa KD na Slovensku, -Čechách, -Poľsku, -inonárodnom prostredí IV. panel: Vzťahy a postavenie KD voči iným vedám politickým dejinám, -hospodárskym, -sociálnym, -cirkevným, -právnym. Prihlášky s názvami príspevkov prosíme zasielať do 30. 6. 2017 na e-mail: kulturne.dejiny(at)gmail.com  | Kultúrne dejiny

Workplace Redesign: Spaces of Work and the Transformation of Industrial Modernity in Central Europe, 1848–1945

1–2 December 2017, Prague | Konference CfP

In recent years, historians have called attention to the significance that space has had in labour history and the history of work. Space is more than a geographic entity in which physical objects, such as houses, farms, factories, and office buildings, are located. In a historical perspective, space also entails the specific places where people worked and spent much of their time. It was on the fields, in workshops, and on shop floors that labour relations were formed, social inequalities and power structures emerged, and labour and social conflicts played out. Although the 1920s and 1930s are considered to be a turning point in history that opened up a new era of industrial modernity, this workshop attempts to focus more on historical continuity in this period. The interwar period is understood not just as the start of a new era, but also as a time when long-term trends culminated. Thus, the goal of the workshop is not only to analyse the extent to which modern architecture contributed to transforming spaces of work, but it also attempts to examine development models, patterns, and trajectories that appeared in the second half of the nineteenth century, some of which were eventually applied in practice. The workshop seeks to gather papers that examine the various places of work that coexisted over the course of a one-hundred-year span of time. Please send an abstract of your paper (200–400 words) and a short CV by 31 July 2017 to Zdeněk Nebřenský (znebrensky(at)gmail.com). Accepted papers will be announced by the end of August 2017.  | Workplace Redesign  | podrobněji...

Tradition and Innovation: Undergraduate Conference in History

3-6 August 2017, Central European University, Budapest | Konference CfP

The Departments of History and Medieval Studies at Central European University, Budapest, organize an international Undergraduate Conference on the topic "Tradition and Innovation in Historical Perspective". We invite proposals for papers from undergraduates around the world who are interested in any aspect of tradition and innovation in a historical perspective. Proposals from all thematic areas (social history, economic history, military history, political history, cultural history, history of material culture, gender history, religious history, intellectual history, cultural heritage studies, art history, archaeology, and more) and all historical periods will be considered. Preference, however, will be given to proposals with interesting approaches and well defined research questions, objectives, and results. Deadline: April 15, 2017. Late applications will be considered on a case by case basis.  | podrobněji...

Město a jeho hradby. 36. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy

10.–11. října 2017, Praha | Konference CfP

Pozvánka na 36. mezinárodní konferenci Archivu hlavního města Prahy, pořádanou ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Letošní konference na téma „Město a jeho hradby“ se bude konat ve dnech 10. a 11. října 2017 v Clam-Gallasově paláci v Praze. V případě zájmu o Vaši aktivní účast zašlete, prosím, název a abstrakt Vašeho příspěvku nejpozději do 15. dubna 2017 (kontakty a CfP v odkazu "podrobněji").  | podrobněji...