dostupná čísla


aktuální události

Promýšlet Evropu 20. století. Rozpady, rozkoly a konce

9. a 10. dubna 2018, Brno | Konference CfP
Pátý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhne ve dnech 9. a 10. dubna 2018, bude zasvěcen zvratům, rozpadům a zánikům. Pokusíme se zachytit fenomén proměn a konců z různých úhlů pohledu, odhalit jejich příčiny, analyzovat jejich typické prvky a zamyslet se nad jejich dopady. Příspěvky by měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události, na aliance a bloky, stejně jako na organizace či hnutí. Termín odevzdání přihlášky: 17. prosince 2017.
Promýšlet Evropu 2018  | podrobněji...  | 

Za hranice sekularizace. Náboženství v kultuře, společnosti a politice střední Evropy 19. a 20. století

Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století | Časopis CfP
Role a vliv náboženství ve veřejném prostoru vzrůstají a upadají v každém socioekonomickém kontextu – předindustriálním, industriálním i postindustriálním – o čemž se obyvatelé střední Evropy v posledních letech znovu přesvědčují ať již v globální, nebo lokální perspektivě. Úloha a dopad náboženství nejsou vždy nutně spjaty a podmíněny růstem lidského poznání, racionality nebo technologií. Ústup náboženství z veřejného prostoru a privatizace náboženských hodnot a praxe ostatně ani nekopírují procesy industrializace, urbanizace nebo politických procesů a změn. Kritický pohled na sekularizační paradigma se tak nutně stává neoddělitelnou součástí soudobých vědeckých diskusí. Právě z těchto perspektiv se nové tematické číslo časopisu Střed/Centre chce podívat na roli náboženství i vývoj a cesty historiografie věnující se náboženským dějinám. Redakční uzávěrka: 31. 12. 2017. Publikační jazyky: čeština, angličtina, němčina
Střed CfP  | podrobněji...  | 

Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison

4. - 6. 10. 2018, Prague, Villa Lanna | Konference CfP
After the end of the Great War 1918 and the Paris peace conferences that followed, a new but unstable international political system was established in Europe. Especially in Central and Eastern Europe, historians have often analyzed this system in the context of the new nation-states that emerged. The transition from an imperial order to one based on nations has been at the center of attention as well. For the past few years, however, a new tendency can be found in historical research, which more strongly than before highlights the local and/or regional dimensions of these processes. This trend in European comparative history studies will be addressed at an upcoming conference now being prepared in Prague. Please send your abstracts of about 500 to 700 words by 31 January 2018 to: boris.barth(at)uni-konstanz.de
The Local and the Regional Dimensions  | podrobněji...  | 

25. ledna 2018 Čestná přednáška hosta časopisu Dějiny - teorie - kritika

Konferenčním centrum Akademie věd České republiky (Jilská 1, Praha 1) | čestná přednáška hosta časopisu Dějiny - teorie - kritika
Časopis Dějiny – teorie – kritika zve na přednášku, kterou jako čestný host přednese profesorka Ewa Domanska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Stanford University). Název přednášky: Posthumanist History
podrobněji...  |