dostupná čísla


aktuální události

Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století

22. až 24. února 2018, Plzeň | Konference
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte, prosím, pozvání na 38. plzeňské sympozium Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Tématem plzeňského sympozia pro rok 2018 je čas – jeho význam pro člověka a společnost dlouhého 19. století. Modernizační procesy, jimiž se toto historické období vyznačuje, vedly nevyhnutelně k potlačení cyklického vnímání času ve prospěch linearity. Čas a jeho reflexe se z mysli filozofů a vědců přesunuly do každodenního života většiny lidí.
Program sympozia  | podrobněji...  | 

Když všechny cesty vedly do Paříže. Umělecká výměna mezi Francií a střední Evropou v 19. století

26.–27. června 2018, Praha | Konference CfP
Workshop, otevřený doktorandům, postdoktorandům a mladým badatelům pořádá Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) spolu s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚDU FF UK), Národní galerií v Praze (NG) a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky (ÚDU AV ČR). Workshop je věnovaný problematice umělecké výměny mezi Francií a střední Evropou (v širokém slova smyslu od Německa po Rusko), v období dlouhého 19. století (1789–1914). Jak je známo, Paříž představovala v 19. století, a ještě zřetelněji na přelomu století, významné kulturní centrum. V tomto smyslu byla také vnímána středoevropskými umělci, kteří ji toužili navštívit. Ve střední Evropě tehdy rezonovala představa o Francii jako o prosperující a kulturně vyspělé zemi. Velkou roli v tomto ohledu hrála sama Paříž, jejíž velkolepé architektonické realizace, mezi nimi například nová budova Opery, byly v tomto smyslu příznačné. Francie zároveň představovala kolébku inovativních uměleckých proudů. Prosíme o zaslání návrhů na příspěvky odpovídajících tématu workshopu v délce 1800 až 3600 znaků, ve francouzském nebo anglickém jazyce, nejpozději 18. března 2018 a to v rámci vyplněné přihlášky. Příspěvky o délce 25 minut budou následovány diskusí. Předpokládáme publikování konferenčních příspěvků.
CFP Workshop Praha červen 2018  | podrobněji...  | 

"Exhibiting cities" – City museums in the emerging cities of East Central and Northern Europe, 1880-1939

15-16 October 2018, Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Marburg | Konference CfP
Nowadays European cities, like their Asian and North and South American counterparts, compete with one another to become pre-eminent centers of economic and cultural exchange, and tourism. The culture, history and heritage of contemporary cities, and their effective representation in various forms, such as in city museums, is a cultural capital (a part of symbolic economy), as Sharon Zukin (1996) has pointed out. This workshop, proposed by the Herder Institute (Germany) in cooperation with the Grazer Stadtmuseum Graz GmbH/Stadtarchiv (Austria) and the University of Tampere (Finland), and supported by the Leibniz Research Alliance “Historical Authenticity”, nevertheless, argues that perceiving the city and the city’s image as urban capital was also known for the cities in East Central and Northern Europe, which emerged with the ambition becoming regional and/or national centers an enormous speed in the end of the 19th and in the beginning of the 20th century in the Austro-Hungarian and Russian Empire. We are looking forward receiving proposals for case studies on cities and city museums, and with different thematic focal points. Proposals with cross-city references are especially welcome, be it by comparisons or by the analysis of transfers. Please send your abstract (max. 500 words) and a short CV until April 1, 2018 to forum@herder-institut.de.
CfP_Exhibiting Cities  | podrobněji...  | 

Female Figures in the Borders of war-torn Europe

October 11-12th, 2018, Paris Sorbonne University | Konference CfP
Women in the XIXth century were swept aside from politics that was primarily a men’s concern, and from the exercise of war. Therefore, due to their social status they seemed to be excluded from all forms of representation of Nation – which was a major issue of this XIXth century and of the First World War. The year of 1918 is the theatre of profound changes in literary and critical fields in Europe and bodes great upheavals in social and political contexts, notably by setting up a new standing for women in the “Roaring Twenties” that seemed to reinvent post-war femininity. Feminine characters stand at the center of these changeovers. They tend to become a mean of outreach for the popular culture increasing by war propaganda and by some avant-gardes that emerge from the conflicts.Gender studies in post-colonial fields, following the works of Benedict Anderson on “imagined communities” or these that concern subaltern studies, enable to consider the interactions both between imperialist policies and representations of women, and between movements of national and feminist emancipation. This conference will focus on the heuristic approach that this articulation builds when they refuse the anachronisms that such linkages may lead to in the investigation of Central European spaces at the turn of the XXth century. All this is about geographic, national, gendered and literary spaces. Because of the esthetic and political reconfigurations, central and oriental Europe around 1918 become the scene of major changes. This conference will focus on these concerns, by articulating the study of gendered representations and the historical and contextual issues about Europe as a space in mutation. Proposals are due May 1st, 2018. They should include a title, an abstract (of no more than 500 words), and a short biography including your university and department affiliation.
CFP Female figures Borders war-torn Europe  |