Issues Accessible Online


Discussion contributions
Reactions in a minimum length of 1800 signs can be sent to the address: dtk@fhs.cuni.cz

Jak časopis získat

redakce

10/5/2016

Nejrychlejší cestu k novým číslům časopisu Dějiny teorie kritika představuje abonmá.

Předplatné je možné zřídit následujícími způsoby:

písemně na adrese: Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9

e-mail: postabo.prstc@cpost.cz

telefonicky na bezplatné lince zpracovatele 800 300 302

Časopis je možno mj. zakoupit v knihkupectví Karolinum (Celetná ul.) v Praze. Dlouhodobý zájem dalších knihkupectví vítáme.


The fastest way to get to the recent issues of the journal Theory History Criticism is to order a journal subscription.

It can be done in the following ways:

by writing to: Postservis, oddělení předplatného, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9

by e-mail: postabo.prstc@cpost.cz

by phone at 0042(0)800 300 302 (free of charge)

The journal can be purchased, among other places, in the Charles University bookstore Karolinum (Celetná street) in Prague.