dostupná číslaPetr Wohlmuth Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě

Autor ve snaze objevit historicko-sociologické čtení dějin, které by nebylo arbitrární a jehož pojmy by nebyly autonomní vzhledem k minulosti, popisuje budování nesubstančního modelu dlouhodobého vývojového procesu vojenské revoluce v raném novověku v Evropě. V této studii usiluje o nespoléhání se na obvyklý ontologický předpoklad substanciálního charakteru, kauzality a totality dějin a vychází z actor-network-theory Bruno Latoura, s jejíž pomocí odvozeně dějinnou kontinuitu a kauzalitu zmíněného vývojového procesu teoreticky opírá o tzv. analýzu dějinných aktérů.

Petr Wohlmuth VÍTĚZSLAV PRCHAL, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie, 1550–1750

Veronika Čapská, Petr Wohlmuth Theoretically Informed History Writing and Present-Minded Questions: Editorial

Editorial ke Studiím a esejím.

Veronika Čapská, Petr Wohlmuth Upozornění redakce

Upozornění redakce

Petr Wohlmuth Editorial – Alterity, Enmification, Orientalism and Other Issues

Editorial ke Studiím a esejím.

Petr Wohlmuth IDAN SHERER, Warriors for a Living. The Experience of the Spanish Infantry during the Italian Wars, 1494–1559

Petr Wohlmuth Upozornění redakce

Upozornění redakce