dostupná číslaTomáš Dvořák World Wide Web a dějepisectví. Rizika, výzvy a příležitosti

Cílem studie Tomáše Dvořáka je shrnout základní parametry debaty o vztahu dějepisectví a internetu, která se v posledních několika letech odehrává především v německojazyčném prostředí. Autor upozorňuje na skutečnost, že se vstupem dějepisectví do světa hypertextu je spojena řada pochybností a obav, pokud jde o budoucnost samotného oboru. Připouští, že zahrnutí hypertextové online historie mezi standardní výstupy historikovy práce s sebou ponese nové nároky na školení autorů a autorek a rozšiřování jejich kompetencí. Podle Dvořáka se však již historický výzkum na internetu ocitl, a proto je nezbytné tomuto trendu pouze pasivně nepřihlížet, nýbrž ho aktivně ovlivňovat. Z tohoto důvodu například autor doporučuje zapojit wikipedistickou tvorbu faktu do výuky historie a zároveň nabádá historiky a historičky, aby se podíleli na kultivaci této online encyklopedie.