dostupná číslaEwa Domańska Afirmativní humanitní vědy

Studie představuje stručný nástin širšího výzkumného projektu tzv. afirmativních humanitních věd. V návaznosti na koncepty afirmativní etiky a politiky, jež rozvíjí Rosi Braidotti, navrhuji pojetí afirmativních humanitních věd jako posunu od postmoderního zájmu o apokalypsu, katastrofy, zanikání, trauma, utrpení, prázdno, mlčení a exkluzi. Afirmativní humanitní vědy chápu jako do budoucnosti orientovaný projekt, jenž rozvrhuje budoucnost více v pozitivním smyslu (jenž ovšem není naivní či nerealistický) a zároveň přiznává subjektům více moci ve smyslu aktérství (subjektům živým i neživým a rovněž kolektivním) a hledá alternativní formy komunity.