dostupná číslaFilip Herza SARAH LEMMEN – Tschechen auf Reisen. Repräsentationen der außereuropäischen Welt und nationale Identität in Ostmitteleuropa 1890-1938

Filip Herza JAKUB MACHEK, Počátky populární kultury v českých zemích: tištěná média a velkoměstská kultura kolem roku 1900

Filip Herza MARLENE TROMP (ed.), Victorian Freaks. The Social Context of Freakery in Britain

Filip Herza Singer’s Midgets v karlínském divadle Theatre Varieté. Strategie reprezentace tělesné odlišnosti v Praze 20. let 20. století

Pražské vystoupení tzv. „liliputánského“ souboru Singer's Midgets představovalo ve své době mimořádně působivou manifestaci středostavovských hodnot a dobových představ o tělesné ab/normalitě. Studie analyzuje reprezentační strategie, rétorické figury a diskursy, které spoluutvářely vystoupení Singer's Midgets v Praze roku 1928 i jejich reflexi ve veřejném prostoru. Cílem studie je ukázat, jak se utvářely vztahy mezi „odlišnými“ těly a jejich publikem, a lépe tak porozumět komplexnímu procesu konstrukce a připisování ab/normálních identit v meziválečném Československu. Pražské „přehlídky kuriozit“ navazovaly na euro-americkou tradici tzv. freakshows, autor však věnuje pozornost také specifikům domácí tradice – především častému užití komicko-satirické rétoriky. V rámci studie se ukazuje, že postavy „liliputánů“ umožňovaly nejen kritiku „malých českých poměrů“, ale také potvrzovaly středostavovské identity a jejich propojení s republikánským diskursem.

Filip Herza TARA ZAHRA, The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World

Filip Herza SARAH LEMMEN – Tschechen auf Reisen: Repräsentationen der außer-europäischen Welt und nationale Identität in Ostmitteleuropa 1890–1938

Filip Herza MILENA LENDEROVÁ, VLADAN HANULÍK, DANIELA TINKOVÁ (edd.), Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie; MILENA LENDEROVÁ, VLADAN HANULÍK, DANIELA TINKOVÁ (edd.), Tělo mezi medicínou a disciplínou: proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století