dostupná čísla


Obsah časopisu

Pojem a teorie charismatu Maxe Webera v recepci sociálních a historických věd

Pavlína Rychterová

Pavlína Rychterová (*1970), působí v Centru medievistických studií a na Univerzitě v Kostnici , pavlina.rychterova@uni-konstanz.de       další články autora
Pojem charismatické autority a charismatického vůdcovství, tak jak byl rozvinut v dílech Maxe Webera, zůstává v sociálních vědách kontroverzním tématem. Článek pojednává vybrané případy dopadu tohoto pojmu, zejména ve vztahu k historickým vědám. Samotný termín charisma byl od počátku problematizován, především ve svém původním významu jako dar Boží – což vycházelo z Nového zákona a především Listů apoštola Pavla. Další obtíže vzešly ze současného užívání pojmu, protože s rozvojem moderních médií pronikl termín charisma do novinářského newspeaku, jazyka komerčního a politického marketingu a pseudovědeckého žargonu populární psychologicko-esoterické vzdělávací literatury. V dnešní sociologii a historických vědách se reakce na Weberův pojem charismatu pohybuje mezi těmito dvěma póly. V poslední době byla otázka charismaticky legitimizované autority převzata medievalisty a ukazuje se jako přínosná v mnoha oblastech.