dostupná čísla


Obsah časopisu

Ženy středověké Rusi. Možnosti a limity ruské gender history

Jitka Komendová

Jitka Komendová (*1976), působí na Katedře slavistiky a Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého , jitka.komendova@seznam.cz       další články autora
Článek pojednává o jednom ze směrů v soudobé ruské historiografii – gender historii, specificky pak o gender historii středověké Rusi. Pramenná základna pro výzkum genderových aspektů ruské společnosti do 15. století má specifický charakter a je daleko méně rozsáhlá a různorodá než materiály pocházející z katolické části Evropy, což znamená, že mnohé problémy, které budí zájem historiografie na Západě, jsou v Rusku neřešitelné. Jakkoli mezi ruskými akademiky, podobně jako mezi jejich západními kolegy, probíhá intenzivní diskuse o gender historii, výzkum sám bývá zúžen na dějiny žen (women's history, istorichesaya feminologiya). Nadměrné zaměření výzkumu na ženská témata se projevuje nejen ve vztahu k jejich mužským protějškům, ale i v jisté izolaci od dalšího výzkumu dějin středověké Rusi. Ruská gender historie je nyní výrazně orientována na diachronní aspekty a studium individuálních izolovaných témat v průběhu velmi dlouhých časových úseků, někdy dokonce tisíciletí. Jeden z hlavních úkolů soudobé genderově orientované medievalistiky je tudíž věnovat větší pozornost synchronním aspektům, tj. integraci genderových témat do obrazu konkrétní epochy se všemi jejími specifickými kulturními a sociálními rysy a myšlenkovým klimatem.