dostupná čísla


Obsah časopisu

MILAN ŘEPA, Poetika českého dějepisectví

Brno 2006, Host, 260 s.

Karel Šima