dostupná čísla


Obsah časopisu

FRANK FÄTKENHEUER, Lebenswelt und Religion. Mikro-historische Untersuchungen an Beispiel aus Franken um 1600

Göttingen 2004, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Band 198), 396 s.

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , jan.horsky@fhs.cuni.cz       další články autora