dostupná čísla


Obsah časopisu

ZDENĚK R. NEŠPOR, Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století; ZDENĚK R. NEŠPOR, Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století

Ústí nad Labem 2004, Albis international, 240 s.; Ústí nad Labem 2006, Albis international, 694 s.

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , jan.horsky@fhs.cuni.cz       další články autora