dostupná čísla


Obsah časopisu

„Svět k skonání táhne“. Reflexe monstrózních porodů v raně novověkých jazykově českých naučných a homiletických pramenech a pramenech lidové provenience

Hana Matějková

Hana Matějková (* 1984), působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého , hana.matejkova@upol.cz       další články autora
Studie si klade za cíl shrnout raně novověké především říšskoněmecké teologické a intelektuální debaty o monstrozitě, jejich inspirační zdroje a vývojové tendence v průběhu 16. až 18. století, a jejich recepci v českém prostředí. Na základě analýzy českojazyčných naučných a homiletických pramenů, stejně jako lidové písňové tvorby letákového charakteru se pokouší ukázat, nakolik bylo téma monstrózních porodů aktuální v českém prostoru, zda se vyznačuje stejnými či podobnými rysy, popřípadě čím se od říšských konceptů odlišuje.