dostupná čísla


Obsah časopisu

„Historie jednoho šťastného manželství“. Rehabilitovaná jinakost, normativní identity Havelocka Ellise a jejich konstitutivní „druhé“

Kateřina Kolářová

Kateřina Kolařová (*1976), působí na Fakultě humanitních studií UK , cakaba@ seznam.cz       další články autora
Tato studie se zabývá otázkami diskurzivního utváření genealogie sexuální deviace a abnormality, které závisí na tělesných metaforách stejně jako na duševní odlišnosti. Abychom se nespoléhali jen na protetické chápání genderové, sexuální a tělesně duševní jinakosti, navrhujeme čtení vycházející z analýzy intersekce, zdůrazňující vzájemné provázání kategorií gender, sexualita a postižení. Vracíme se k autobiografii Havelocka Ellise, zakladatele britské sexuologie, abychom probrali úlohu tělesných jinakostí, které slouží při konstrukci reprezentace šťastného a naplněného manželství, a zároveň vyzrazují, že byla Ellisova žena lesba. Domnívám se, že skrze diskuzivní rámec (ne)způsobilosti a tělesných jinakostí lze tento zdánlivě nepřekonatelný konflikt překonat a zkonstruovat narativ manželství. Závěrem se věnuji diskurzivní figuře rehabilitace (genderových, sexuálních, ale i tělesně duševních odlišností) pro její konstitutivní roli v performanci hegemonické maskulinity/hegemonických maskulinit.