dostupná čísla


Obsah časopisu

Alchymie jako nástroj kritické analýzy. Na okraj článku M. Bartlové, Královské umění a stav české uměleckohistorické medievistiky AD 2010, Dějiny – Teorie – Kritika 2/2010

Klára Benešovská

Klára Benešovská (* 1950) působí v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. , benesovska@ udu.cas.cz       další články autora
Autorka předkládá polemickou reakci na kritiku katalogu výstavy Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, kterou publikovala Milena Bartlová v DTK 8/2010, s. 261–270. Benešovská hájí koncept výstavy i přístupy uplatněné v katalogu, a to včetně metodologických zásad.