dostupná čísla


Obsah časopisu

Pár úvah nad X. sjezdem českých historiků v Ostravě

Radmila Švaříčková-Slabáková

Radmila Švaříčková-Slabáková působí jako docentka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci , radmila.svarickova@upol.cz       další články autora
Autorka předkládá výrazně subjektivní pohled na X. sjezd českých historiků, který se konal ve dnech 14. až 16. září 2011 v Ostravě. Hodnotí jeho limity a přínosy ve vztahu k předchozím kongresům českých historiků a v kontextu soudobé zahraniční historiografie a jejích hlavních metodologických trendů.