dostupná čísla


Obsah časopisu

HORSKÝ JAN, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy

Praha 2009, Argo, 340 s.

Marek Jakoubek

Marek Jakoubek (*1975), působí na FF Západočeské univerzity v Plzni , jakoubek@ksa.zcu.cz       další články autora