dostupná čísla


Obsah časopisu

Jazyky a společenství v Rusku 15.–18. století

Jitka Komendová

Jitka Komendová (*1976), působí na Katedře slavistiky a Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého , jitka.komendova@seznam.cz       další články autora
Cílem tohoto článku je rozšířit a upřesnit kulturní a sociální dějiny ruského jazyka, prezentované Peterem Burkem v jeho knize Jazyky a společenství v raně novověké Evropě. Hlavní důraz je kladen na jazykové spory, které provázely překlady liturgických textů a ortografickou reformu. Tyto události Burke zcela opomíjí, a to přesto, že jejich dopad na společnost jako celek jasně ukazuje, že dokonce i v kontextu Burkeho důrazu na celoevropské problémy mají daleko k označení za regionální nebo marginální. Autorka také pokládá za nezbytné důkladně reinterpretovat vztah mezi ruským jazykem a církevní slovanštinou, který Burke poněkud nepřesně pokládá za analogický vztahu vernakulárních jazyků a latiny v západní a střední Evropě.