dostupná čísla


Obsah časopisu

O výuce historie za kapitalismu a o mluvících hlavách

Pavel Baloun, Jan Gruber, Jan Mareš, Vít Strobach

Pavel Baloun působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK. , pavel.baloun@fhs.cuni.cz       další články autora
Jan Gruber (*1987), student historie na FF UK       další články autora
Jan Mareš (*1987), doktorand na FF UK , janek.mares@seznam.cz       další články autora
Vít Strobach (*1981), působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy , v.strobach@gmail.com       další články autora
Cílem tohoto manifestu není vytyčit napříč historickou komunitou ostrou, bipolární nebo generační linii konfliktu. Chceme z čistě normativní pozice posoudit některé soudobé snadno pozorovatelné, ale často přehlížené trendy týkající se změn ve výuce historie na českých univerzitách a role historiků ve veřejném prostoru. Jsme přesvědčeni, že tyto dva fenomény jsou vzájemně propojené a že změny, které otevřeně nebo implicitně obhajujeme, by měly být přijaty v obou sférách najednou.