dostupná čísla


Obsah časopisu

¿Qué se debe a España? Spor o význam Španělska v evropských intelektuálních dějinách

Jana Černá

Jana Černá(*1981) působí na FF ZČU v Plzni , jacerna@kfi.zcu.cz       další články autora
Studie se zabývá sporem o význam Španělska v evropských intelektuálních dějinách, jenž je reflektován ve třech rovinách. V první řadě je o něm pojednáno jako o problému politickém a společenském, dále je prezentován jako problém metodologický a na závěr je interpretován jako produkt tzv. černé legendy (leyenda negra). Text analyzuje příčiny, které vedly k hodnocení Španělska jakožto země zaostalé, nemoderní a neschopné figurovat mezi evropskými civilizovanými národy. Rozkrývá účelovost jednotlivých tvrzení o významu Španělska v evropských dějinách a ukazuje, že k negativnímu hodnocení španělského národa nemalou měrou přispěli rovněž Španělé, kteří se pokoušeli vyrovnat se s historií španělského národa a zpravidla usilovali o modernizaci své země. Studie poukazuje na existenci mnohých předsudků a zjednodušených tvrzení, jež jsou v souvislosti se španělským národem zakořeněny nejen v obecném povědomí, nýbrž i v četných odborných pracích.