dostupná čísla


Obsah časopisu

Nad knihou Michala Pullmanna Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu

Jan Pauer, Filip Pospíšil, Petr Cajthaml, Pavel Mücke

Kniha Michala Pullmanna Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu (Praha 2011, Scriptorium, 244 s., ISBN 978-80-87271-31-5), vyvolala v letech 2011–2012 především na stránkách denního tisku a kulturně orientovaných týdeníků velký mediální ohlas. Z tohoto důvodu redakce oslovila několik historiků a antropologů ve snaze vyvolat širší diskusi o dějinách normalizace a tzv. přestavby socialismu v Československu 70. a 80. let. Výsledkem je diskusní blok, do něhož přispěli Jan Pauer, Filip Pospíšil, Petr Cajthaml a Pavel Mücke.