dostupná čísla


Obsah časopisu

Co chybí české (historické) vědě? Odpověď na „manifest“ čtyř mladých historiků

Zdeněk R. Nešpor

Zdeněk R. Nešpor (*1976), působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze , Zdenek.Nespor@soc.cas.cz       další články autora
Autor se ve své úvaze vymezuje vůči názorům, publikovaným v kritické úvaze PAVEL BALOUN, JAN GRUBER, JAN MAREŠ, VÍT STROBACH, O výuce historie za kapitalismu a o mluvících hlavách, Dějiny – teorie – kritika 8/2012, s. 121–144. Ve svém textu Z. R. Nešpor objasňuje především způsob fungování Grantové agentury ČR, vůči jehož hodnotícím mechanismům se autoři příspěvku vymezili. Spolu s tím se zamýšlí nad limity kritizovatelnosti vědecky ukotvených členů Grantové agentury mladými autory, kteří nemohou vykázat srovnatelný vědecký výkon, a předkládá úvahy o vědecké etice.