dostupná čísla


Obsah časopisu

DANIELA TINKOVÁ, Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě

Praha 2011, Argo, 360 s.

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , jan.horsky@fhs.cuni.cz       další články autora