dostupná čísla


Obsah časopisu

Duch a politika

Bedřich Loewenstein

Bedřich Loewenstein (*1929) je emeritním profesorem Svobodné univerzity v Berlíně       další články autora
Studie zkoumá myšlenkové vlivy, které po druhé světové válce utvářely intelektuální profil známého německého politologa Kurta Sontheimera (1928–2005), jehož politická filosofie byla inspirována novinářským dílem Thomase Manna. Mannův vnitřní vývoj od obhájce k přesvědčenému kritikovi německého iracionalismu a antidemokratičnosti pomohl Sontheimerovi dospět ke zralým politickým a konceptuálním pozicím. Studie zahrnuje i rekonstrukci přístupu německých církví k republice a nacistickému barbarství, a to z důvodu lepšího pochopení méně známé Sontheimerovy role coby protestantského kritika Spolkové republiky Německo.