dostupná čísla


Obsah časopisu

Konstrukce nesubstančního modelu pro raně novověký vývojový proces vojenské revoluce v Evropě

Petr Wohlmuth

Petr Wohlmuth působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK v Praze , petr.wohlmuth@fhs.cuni.cz       další články autora
Autor ve snaze objevit historicko-sociologické čtení dějin, které by nebylo arbitrární a jehož pojmy by nebyly autonomní vzhledem k minulosti, popisuje budování nesubstančního modelu dlouhodobého vývojového procesu vojenské revoluce v raném novověku v Evropě. V této studii usiluje o nespoléhání se na obvyklý ontologický předpoklad substanciálního charakteru, kauzality a totality dějin a vychází z actor-network-theory Bruno Latoura, s jejíž pomocí odvozeně dějinnou kontinuitu a kauzalitu zmíněného vývojového procesu teoreticky opírá o tzv. analýzu dějinných aktérů.