dostupná čísla


Obsah časopisu

Morální kritika namísto diskuse

Pavel Baloun, Jan Gruber, Jan Mareš, Vít Strobach

Pavel Baloun působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK. , pavel.baloun@fhs.cuni.cz       další články autora
Jan Gruber (*1987), student historie na FF UK       další články autora
Jan Mareš (*1987), doktorand na FF UK , janek.mares@seznam.cz       další články autora
Vít Strobach (*1981), působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy , v.strobach@gmail.com       další články autora
Odpověď na diskusní příspěvky ZDENĚK R. NEŠPOR, Co chybí české (historické) vědě? Odpověď na „manifest“ čtyř mladých historiků, DTK 8/2012, č. 2, s. 297-304; JIŘÍ HANUŠ, Kritika kritiky neoliberalismu a ahistorických manifestů, DTK 8/2012, č. 1, s. 145-148.