dostupná čísla


Obsah časopisu

Iluzivnost vyprávění

Jakub Češka

Jakub Češka (*1971), působí na Fakultě humanitních studií UK , ceska@fhs.cuni.cz       další články autora
Prostřednictvím příspěvku Jana Horského a Jakuba Češky redakce časopisu Dějiny – teorie – kritika otvírá diskusi na téma narativismu a narativistické kritiky dějepisectví. Rádi bychom touto cestou vyvolali debatu, která by vedla k hlubšímu promýšlení podob historického vyprávění, s důrazem na interdisciplinární přístup na pomezí mezi historií a literární vědou.