dostupná čísla


Obsah časopisu

JIŘÍ KŘESŤAN, Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění

Praha-Litomyšl 2012, Paseka – Národní archiv, 570 s.

Roman Pazderský

Roman Pazderský (*1988), doktorand na FF UK v Praze , pazderskyroman@seznam.cz       další články autora