dostupná čísla


Obsah časopisu

OLGA FEJTOVÁ, „Já pevně věřím a vyznávám…“ Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské

Praha 2012, Scriptorium (Documenta Pragensia Monographia 28), 326 s.

Zdeněk R. Nešpor

Zdeněk R. Nešpor (*1976), působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze , Zdenek.Nespor@soc.cas.cz       další články autora