dostupná čísla


Obsah časopisu

HANA KÁBOVÁ, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě

České Budějovice – Pelhřimov 2013, Společnost pro kulturní dějiny – Nová tiskárna Pelhřimov, 608 s.

Roman Pazderský

Roman Pazderský (*1988), doktorand na FF UK v Praze , pazderskyroman@seznam.cz       další články autora