dostupná čísla


Obsah časopisu

JANA RATAJOVÁ, LUCIE STORCHOVÁ (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající. Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku

Praha 2008, Scriptorium, 592 s.

Daniela Tinková

Daniela Tinková působí jako docentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. , daniela.tinkova@ff.cuni.cz       další články autora