dostupná čísla


Obsah časopisu

Nedokončený příběh středoevropského disentu

Joseph Grim Feinberg

Joseph Grim Feinberg (*1979), Filosofický ústav Akademie věd České republiky , feinberg@flu.cas.cz       další články autora
Autor v tomto článku rekonstruuje a interpretuje nejvýznamnější tendence v myšlení středoevropského disidentského hnutí před rokem 1989. Zdůrazňuje obecnou levicovou orientaci disidentského myšlení před rokem 1989, přičemž se ptá, proč disidenti a jejich podporovatelé přestali po roce 1989 zdůrazňovat a podporovat mnohé ze svých bývalých levicových ideálů. Autor tvrdí, že zárodky postdisidentského tržního liberalismu lze nalézt, jakkoli často ve skryté formě, v ranějším disidentském myšlení. Nejvýznamnější ze všeho, jak tvrdí, bylo vynechání společenského jako kategorie disidentského a později postdisidentského myšlení.